درباره آنتالیا

آنتالیا درلغت به معنای سرزمین آتالوس میباشد که درزمان آتالوس دوم بناشده است.شهرآنتالیا که درزمان بیزانسها به نام آتالئیا خوانده میشده , مرکز کلیسای جامع بوده استکه پس از تصرف ترکها به پیشرفتهای بزرگی دست یافته است. آنتالیا شهری باستانی بوده اما آثار کم و محدودی از آن زمان به جای مانده نظیر دیواربلندی که قسمتی از آن به عنوان موج شکن بوده و از شهر درمقابل طوفانهای سهمگین محافظت میکرده است.دروازه مرمت شده هادریان این دیوارع از آثار بسیاربی نظیر عهدعتیق محسوب میشود.


بخش کاله ایچی شهرویران شده ومناطق اطراف آن از سوی سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی به عنوان منطقه تاریخی ثبت ومورد حفاظت قرارگرفته است.در آوریل 1984 به خاطر مرمت این مجموعه سیب طلایی اسکارتوریسم ازطرف اتحادیه نویسندگان توریسم بین المللی به وزارت فرهنگ اهدا شد. امروزه در این بخش هتلهاع پانسیونها ورستورانهای بسیاری ساخته شده است.

آنتالیا درمنطقه مدیترانه قرارداردودر شرق آن شهرهای مرسین وکارامان,دز شمال آن قونیه , اسپارتاو بوردو,درغرب آن موغلا ودرجنوب آن دریای مدیترانه قراردارد.
شرایط آب و هوایی آنتالیا در ماههای مختلف سال

بیشترین

کمترین

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه ( دی و بهمن) 

15°C

5°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه ( بهمن و اسفند)

16°C

6°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ ( اسفند و فروردین )

17°C

7°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل (فروردین و اردیبهشت )

21°C

11°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه می( اردیبهشت و خرداد )

26°C

16°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه ژون ( خرداد و تیر )

30°C

20°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه جولای ( تیر و مرداد )

33°C

23°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست( مرداد و شهریور )

32°C

22°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر ( شهریور و مهر )

30°C

19°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر ( مهر و آبان )

26°C

16°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر ( آبان و آذر )

20°C

11°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر(آذر و دی )

16°C

6°C

تورهای پیشنهادی ما
نرخ ارز و دلار
آب و هوا
ساعت کشورها
تبدیل تاریخ میلادی به شمسی